Přejít k hlavnímu obsahu

Webové prezentace a aplikace

PRO FIRMY I VEŘEJNOU SPRÁVU

Kalkulace webu podle předlohy

Ukažte nám web a my vám spočítáme cenu.

Odhadnout

Chcete se jen
poradit?

Ozvěte se nám a proberme společně váš projekt nebo vizi.

Kontaktovat

Chcete rozšířit náš
tým?

Stále hledáme spolehlivé a šikovné kolegy.

Rozšířit ;-)

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Macron Software, spol. s r.o., (​Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, IČ: 62156831) informuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje, poskytnuté subjektem údajů při použití formuláře “Kalkulace webu podle předlohy” jsou až v rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány výhradně pro následující účely:

 • komunikace za účelem zpřesnění a vysvětlení vložených informací
 • nabídka produktů a služeb Macron Software, souvisejících s požadovanou kalkulací

Výše uvedené údaje jsou zpracovány výhradně na základě souhlasu, uděleného subjektem údajů před jejich zpracováním a to v souladu s Nařízením.

Údaje, zpracovávané pro účel komunikace v návaznosti na vyplnění kontaktního formuláře a formuláře “Pozvěte nás do VŘ”, jsou až v rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Výše uvedený účel je ve smyslu Nařízení oprávněných zájmem správce údajů a tyto údaje jsou tedy zpracovávány bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

Správce osobních údajů

Macron Software, spol. s r.o., se sídlem ​Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, IČ 26156831

Kontaktní údaje:
Jaroslav Česenek, telefon: +420 602 292 786, email: jaroslav.cesenek@macron.cz

Další informace o právech v souvislosti se zpracování osobních údajů

 • osobní údaje budou zpracovávány nejvýše po dobu 1 roku od zrušení registrace k Obecnímu webu nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním
 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Výše uvedená práva uplatníte u kontaktní osoby správce (uvedeno výše) emailem nebo telefonicky.