Macron Software — "Řešení s inteligencí..."

Ministerstvo spravedlnosti - Registr rozhodců

Ministerstvo spravedlnosti - Registr rozhodců

Drupal
Webová aplikace
Státní správa
250tis.-1mil. Kč
  • Official registry of arbitrators|desktop
  • Official registry of arbitrators|desktop
  • Oficiální evidence rozhodců Ministerstva spravedlnosti
  • Drupal 7 implementovaný v prostředí Microsoft (MS SQL, IIS)
  • Propojení s jiným veřejnými online službami
  • Kontrola neveřejného přístupu přes technologii Active directory
  • Responzivní návrh
  • Automatické generování certifikátů ve formátu PDF
  • Sofistikovaný přizpůsobený workflow obsahu