Macron Software — "Řešení s inteligencí..."

Vývoj zakázkových aplikací (PHP/SQL)

Některé požadavky zákazníků jsou natolik specifické, že je lze nejlépe nebo výhradně realizovat prostřednictvím vývoje vlastní aplikace. Webové aplikace vyvíjíme více než jedno desetiletí, takže jsme pro vás vhodným partnerem pro tyto typy řešení. 

Jedno však mají všechny projekty, ať už založené na Drupalu nebo WebToDatu, společné - životní cyklus celého projektu. Vývoji předchází vývojová analýza a té zase analýza požadavků zákazníka a návrh řešení, který se zákazníkem detailně probíráme. Po vývoji následuje funkční testování, případně audity přístupnosti, zátěžové testy atd.

Máte-li zvláštní požadavky na funkcionalitu vašich webových stránek nebo chcete-li vytvořit úplně speciální webovou aplikaci, rádi vám připravíme nabídku. V každém případě pak platí, že nasazení Drupalu s rozsáhlým a propracovaný programovým rozhraním zajistí, že celý proces bude velmi hladký a efektivní. Prohlédněte si podrobnosti o našich službách nebo prozkoumejte vybrané reference našich zakázkových projektů.

Úspěšně jsme realizovali např. následující řešení:

  • Agenturní zpravodajství a obrazový archív - robustní intranetové řešení pro redakce novin a obdobné podniky, které zahrnuje software pro příjem textového a obrazového agenturního zpravodajství jako např. ČTK nebo Reuters a dále obrazový archív pro ukládání a zpracování velkého množství fotografií a jiných obrazových souborů. Kromě www frontendu pro prohlížení a prohledávání agenturního zpravodajství a vkládání položek do archívu obsahuje i zásuvné moduly pro kontinuální načítání obsahu zpravodajství jednotlivých agentur.
  • Extranet pro pobočkovou síť směnáren - aplikace řešící v rámci sítě směnáren výměnu informací mezi pobočkami a centrálou, např. kurzovní lístky, rozpisy služeb, hlášení o prodejích a stavu měn na pobočkách či objednávky platidel, protokolovanou komunikaci formou oznámení nejrůznějšího druhu, databáze platidel apod. Jedná se o interaktivní www aplikaci napojenou na importy dat do databáze z tabulek MS Excel.
  • Aplikace pro evidenci periodického tisku a audiovizuálních děl - intranetová interaktivní aplikace spravující předmětné databáze s automatickou synchronizací vybraných dat na webovou prezentaci příslušného úřadu provozujícího aplikaci.
  • Aplikace pro kontrolu pravopisu integrovatelná do www stránek - aplikace založená na technologii AJAX, která využívá SOAP službu pro kontrolu pravopisu a gramatiky a zprostředkující tuto službu pro integraci do www stránek a aplikací třetích stran.

Pro zákazníky nabízíme řešení a podporu v rámci celého životního cyklu aplikace, tj. od prvotního shromáždění požadavků přes analýzu, vývoj, testování a dokumentační proces až po finální přenos na servery zákazníka a podporu provozu aplikace. Máme velké zkušenosti s integrací podobných aplikací s aplikacemi třetích stran poskytujících nebo naopak odebírajících data.