Macron Software — "Řešení s inteligencí..."

Inteligentní PDF formuláře

Obvyklý způsob využití PDF dokumentů je šíření informací pouze pro čtení. Nástroje Adobe Acrobat ale umožňují vytváření interaktivních PDF dokumentů, kde je v PDF souboru implementována aplikace (např. formulářová), která může sloužit pro vstup dat, jejich zpracování, odeslání na server apod.

PDF soubor může mít několik vrstev:

  • Prezentační vrstva – umožňuje přenést a předat vysoce profesionální design dokumentu, nezávislý na aplikaci, ve které byl vytvořen
  • XML transport a schémata – vrstva umožňující přenášet data mezi systémy a uživatelem nebo mezi systémy navzájem.
  • Programová logika – umožňuje vytvářet různé kontroly (např. ve formulářích), zajistit propojení s aplikacemi atd.
Tyto vrstvy jsou zabaleny do celku, do kterého lze přidávat další libovolné soubory (podobně jako přílohy do mailu), pokyny pro Adobe Reader říkající této aplikaci, co může uživatel s dokumentem dělat, a další informace o celém dokumentu (metadata). Celá tato obálka dokáže být navíc podepsána a plně zabezpečena s využitím standardních technologií šifrování a podepisování.
 
Tyto možnosti lze využít např. pro
  • Publikaci firemních dokumentů
  • Komentáře a připomínkování
  • Inteligentní formuláře
  • Skenování, OCR a archivaci dokumentů
  • Elektronický spis a zabezpečení informací